ECOMEX zasila… CentrumOZE.pl

Trochę historii

W 1989 roku z inicjatywy trzech wspólników powstaje Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych ECOMEX. Od początku działalność firmy konsekwentnie związana jest z energetyką cieplną. ECOMEX koncentruje się na świadczeniu usług remontowych.

W kolejnych latach, rozwój rynku, powoduje rozszerzenie zakresu prowadzonych prac o modernizacje kotłów, automatyzację procesów spalania oraz dostosowanie kotłowni do spalania gazów odpadowych. ECOMEX świadczy usługi generalnego wykonawstwa robót.

– Na początku współpracy rozmawiamy z klientem o jego potrzebach. Uzyskane informacje pozwalają nam, w wielu przypadkach, modyfikować zaproponowane rozwiązanie, tak by było bardziej efektywne i mniej kosztowne – mówi Rafał Mikołajczak.

– Zdarza się, że wykonując jedno zlecenie jesteśmy w stanie, w uzgodnieniu z klientem, poszerzyć jego zakres lub zaproponować wykonanie dodatkowych prac. W efekcie powstaje indywidualne rozwiązanie o lepszych parametrach – dodaje Andrzej Sokołowski.

O firmie

Głównymi klientami ECOMEX są Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zakłady przemysłowe, elektrownie. Nawiązana zostaje również współpraca z koksowniami i kopalniami.

Obecnie właścicielami firmy są Andrzej Sokołowski i Rafał Mikołajczak. Wieloletnia praktyka i doświadczenie zdobyte w dużych przedsiębiorstwach pozwalają im efektywnie zarządzać firmą i proponować klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Firma ECOMEX specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu branży energetyki cieplnej. Oprócz bieżącej działalności prowadzone są również prace rozwojowe. Ich celem jest opracowanie technologii i urządzeń pozwalających oszczędzać surowce energetyczne, wykorzystywać alternatywne źródła energii (np. gazy odpadowe, biomasa), a w efekcie chronić środowisko naturalne.

ECOMEX jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Polska Biomasa” (biomasa.org.pl), którego celem jest m.in. wzrost produkcji biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych w Polsce.

Misja

Tworzymy i dostarczamy rozwiązania technologiczne w zakresie energetyki cieplnej, pozwalające naszym klientom na osiąganie ponadprzeciętnych wyników, chroniące jednocześnie środowisko naturalne. Realizując nasze cele, kierujemy się trzema zasadami:

Odpowiedzialność

W poczuciu odpowiedzialności wobec naszych klientów oraz w trosce o środowisko naturalne dążymy w naszych działaniach do perfekcji. Jesteśmy z naszymi klientami, zawsze gdy nas potrzebują, skutecznie rozwiązując ich problemy. Tworząc nowoczesne rozwiązania chronimy środowisko naturalne, będąc tym samym aktywnym uczestnikiem ekorozwoju.

Satysfakcja

Pasja jest motorem naszych działań. Wierzymy, że nasza praca, będąca dla nas powodem do radości, będzie źródłem satysfakcji dla naszych klientów. Kładziemy nacisk na stały rozwój, poszukując nowych obszarów działań.

Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz środowisko naturalne, wciąż podnosimy standard świadczonych usług i rozwijamy nowoczesne technologie. Myślimy o bezpieczeństwie naszych pracowników, zapewniając im nowoczesne i bezpieczne warunki pracy - poczynając od miejsca pracy, przez narzędzia, na przyjaznej atmosferze kończąc.

Gazele Biznesu

W 2004 roku firmę ECOMEX przyjęto do grona „Gazele Biznesu” organizowanego przez Puls Biznesu

Gazele Biznesu, to prestiżowe wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do grona firm docenionych przez specjalistów z Pulsu Biznesu. Jest to dla nas sygnał, że nasze działania idą w dobrym kierunku, a zadowolenie klientów przekłada się na sukces firmy.

To bardzo ważne, gdyż w to co robimy, wkładamy wiele wysiłku, a wyróżnienia takie jak to, obok Państwa uznania napełniają nas satysfakcją i nadają sens naszej pracy.

Rewitalizacja kotłowej techniki spalania